Huisregels voor het dragen van mondkapjes in ons gebouw. Meer..

28 oktober 2020, 10.00 - 11.00 uur

Webinar 'Ondernemende minds-model'

Hoe beleven jongeren het thema ondernemen en wat zijn hun motivaties om hiermee aan de slag te gaan? Dit was de centrale vraag in het Drijfverenonderzoek van Young Works, waarin de motivatie voor ondernemerschap en ondernemerschaponderwijs is onderzocht. Bent u benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Meld u dan aan voor dit webinar

Organisator: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/O2LAB

Info en aanmelden (gratis)