Eerste fase verbouwing gestart!

In de afgelopen week heeft het bouwteam belangrijke stappen gezet in de verbouwingsplannen van ons nieuwe gebouw. De tekeningen zijn definitief vastgesteld en de benodigde vergunningen zijn binnen. Inmiddels is gestart met demontage en sloop van onderdelen die niet passen in het nieuwe ontwerp. We zijn blij dat we uit de startblokken zijn!

Als een en ander volgens de planning verloopt, is het gebouw in het voorjaar van 2019 zover aangepast dat we kunnen verhuizen. De basisvoorzieningen zijn dan klaar. Het zal echter nog tot de zomer duren voor de puntjes op de i zijn gezet. 
Zodra het kan, gaan we er al wel bijeenkomsten organiseren, zoals op 7 maart. Dan schuiven we alle bouwmaterialen aan de kant voor een bijeenkomst met onze partners. We presenteren de resultaten van 2018 en organiseren een ‘ontmoetingsplein’. Gedeputeerde Henk Brink zal tijdens deze bijeenkomst een symbolisch ‘startschot’ geven voor een nieuwe fase in het bestaan van Health Hub Roden.

Terugkijkend op 2018 zijn we tevreden over de ontwikkelingen in en om Health Hub Roden. We ervaren meer betrokkenheid van bedrijven. Er worden steeds meer inhoudelijke evenementen georganiseerd om werkveld, bedrijven en onderwijs aan elkaar te koppelen. Landelijk worden we steeds meer gevraagd om onze expertise te delen. In 2019 hopen we dat naast de verbinding van het WO en HBO ook verbinding te hebben met alle MBO instellingen van Noord-Nederland. Er zijn diverse multidisciplinaire projecten gestart en ook het aantal stagiairs die – vanuit diverse opleidingen - bij Health Hub samen werken aan technologische producten in het medische- en zorgdomein neemt toe. We hopen deze lijn in het nieuwe jaar te continueren.

Wij verheugen ons op mooie ontwikkelingen in het nieuwe jaar en hopen u dan ook weer te ontmoeten in Roden.

Namens het team wens ik u fijne feestdagen en veel succes en werkplezier in 2019!

Peter Boonstra, directeur Health Hub Roden