WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND 2020!!

Groter pand opent deuren voor meer innovatie

Zoals u afgelopen tijd in de media hebt kunnen lezen gaat Health Hub Roden in een ander, groter gebouw haar activiteiten uitbreiden. Dit is te danken aan een gezamenlijke investering van de Provincie Drenthe en de Gemeente Noordenveld in de aankoop van het voormalige Resato-pand in Roden (hemelsbreed 200 meter van de huidige locatie).

Directeur Peter Boonstra: ‘’We zijn blij dat we door deze unieke constructie ons aanbod substantieel kunnen uitbreiden. Dat is hard nodig: onze partners doen steeds meer een beroep op onze faciliteiten en ook nieuwe instellingen en bedrijven staan op de stoep. Het nieuwe gebouw krijgt een eigenzinnig en inspirerend ecosysteem zodat we meer kunnen doen aan de fysieke ontmoeting van bedrijven en onderwijs. Zo komen we tot innovaties. Daarnaast is er ruimte voor ondernemers die willen groeien.’’ 

'De winkel blijft open’
Na het unanieme besluit van Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraad van Noordenveld voor de aankoop van het pand – eind maart - zijn we gestart met voorbereidingen. Uiteraard gaat de ‘winkel’ niet dicht en blijft het huidige gebouw in gebruik totdat het nieuwe klaar is. Dat vereist wel enige organisatie en inzet van onze medewerkers. Na de zomervakantie starten de eerste ondernemers in het nieuwe pand. Tegelijkertijd werken er diverse werkgroepen aan de organisatie van de verbouw. Het komende jaar zal het pand worden verbouwd zodat het geschikt wordt gemaakt voor het toekomstige ecosysteem.

Oproep
We hebben veel mooie plannen voor het nieuwe gebouw, maar roepen onze partners op vooral mee te denken over de inrichting. Dus: heb je een idee voor bijvoorbeeld de inrichting van een ruimte of de aanschaf van apparatuur, laat het ons weten! We willen graag samen met alle betrokkenen werken aan een optimaal resultaat.