Team Health Hub Roden wenst u een heerlijke zomer! Vakantiesluiting ..

1 september gaan onze deuren weer helemaal open! Coronabeleid ..

Heeft u een (sociaal)juridisch praktijkvraagstuk dat u graag opgelost wilt zien?

Heeft u een (sociaal) juridisch praktijkvraagstuk dat u graag opgelost wilt zien? Afhankelijk van de opdracht gaan studenten SJD of HBO Rechten van de Hanzehogeschool graag voor u aan de slag!

Meer info: PDF-pictogramklik_hier_voor_de_flyer_van_sjd.pdf
PDF-pictogramklik_hier_voor_de_flyer_van_hbo_rechten.pdf 

Wat levert het u op?
Studenten zullen voor uw organisatie een beroepsproduct maken aan de hand waarvan processen binnen uw organisatie verbeterd, vernieuwd dan wel verhelderd kunnen worden. Voorbeelden van een beroepsproduct zijn: werkprocesbeschrijving, beleidsstuk, protocol, werkwijzer, infographic en checklist. Om tot dit beroepsproduct te komen, voeren de studenten een onderzoek uit.

Wat vragen wij van u?
Bij de start van het project vragen wij u als opdrachtgever om tijdens het kennismakingsgesprek iets meer te vertellen over het praktijkvraagstuk en over de organisatie. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats in uw organisatie. We verwachten dat studenten eenmaal per maand een overleg met u zullen hebben over de inhoudelijke voortgang. Bij de afsluiting van het project presenteren de studenten hun bevindingen.

Tot slot
De specialisatie draait tweemaal per studiejaar; dit betekent dat de projecten per september 2020 en per februari 2021 starten. We weten op dit moment nog niet of wij een team studenten voor u hebben die per september starten of per februari. Dit is omstreeks augustus 2020 bekend.

Contactgegevens
Wilt u samenwerken? Neem dan contact op met de Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Rechtenstudies.
Anouk Verstegen, Hogeschooldocent Innovatiewerkplaats
a.verstegen@pl.hanze.nl T +31 50 595 72 96