WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND 2020!!

Inspiratiesessie: inzet van smartglass in het zorgproces

Tijdens een inspiratiesessie bij Health Hub Roden hebben medewerkers van Tangenborgh, Zinn en Noorderzorg kennis gemaakt met een smartglass (Toshiba DynaEdge). Aanleiding voor deze sessie zijn de ervaringen van Ambulancezorg Groningen, opgedaan in de 5G Groningen pilot. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens de sessie is verkend wat ‘Assisted Reality’ kan betekenen voor bijvoorbeeld ondersteuning van wijkverpleegkundigen en ondersteuning van cliënten in een thuissituatie. De sessie gaf voldoende inspiratie om de mogelijkheden verder te onderzoeken. De sessie werd voorbereid en ondersteund door studenten van Hanzehogeschool Groningen.

Meer weten of meedoen aan dit project? Neem contact op met Health Hub Roden.