Health Hub Roden is momenteel gesloten voor bezoekers. Meer..

Mondkapjes in Health Hub Roden

Health Hub Roden streeft naar een gezonde, veilige en gastvrije omgeving voor haar medewerkers en gebruikers. Recente ontwikkelingen zoals landelijke maatregelen, directe toename van besmettingen binnen onze regio en directe omgeving onder jongeren/studenten en ouderen, zorgen ervoor dat wij onze maatregelen aanvullen met het advies om in ons gebouw een mondkapje te dragen.

In Health Hub Roden kijken we zorgvuldig naar de risico’s. We hebben al de nodige maatregelen getroffen (handhygiëne, afstand houden, maximale aantallen in ruimten, e.d.), maar daar voegen we nu het dragen van mondkapjes aan toe. Concreet betekent dit dat - met ingang van woensdag 14 oktober - het dragen van een mondkapje een onderdeel is van onze huisregels. Dat betekent dat iedereen - overal en altijd - een mondkapje dient te dragen in het gebouw, dus:

  • bij het verplaatsen in het gebouw;
  • bij het plaatsnemen in het gebouw (het werken/plaatsnemen in één van de hallen);
  • bij gebruik van overlegruimte(n) en laboratoria;
  • als toehoorder bij presentaties/colleges/plenaire uitleg e.d.

Uitzondering op het dragen van een mondkapje:

  • tijdens eten en drinken, maar zo kort mogelijk en met inachtneming van de overige (corona)huisregels;
  • voor docent/spreker bij presentaties/colleges/plenaire uitleg.

Bezoekt u Health Hub Roden? Neem dan uw eigen mondkapje mee, doe deze om voordat u het gebouw betreedt en meld u aan bij de (digitale) receptie.

We willen als Health Hub Roden bijdragen aan het inperken en terugdringen van de besmettingen en verdere aanscherping van maatregelen voorkomen. We rekenen op uw medewerking!

CORONABELEID