Health Hub Roden bezoeken? Lees de voorwaarden én neem vooraf contact met ons op!

Mondkapjes nog steeds verplicht in Health Hub Roden

Mei 2021 - In ons gebouw is het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht. Dat geldt óók voor mensen die:
  • gevaccineerd zijn;
  • corona hebben gehad en zijn genezen;
  • recent negatief zijn getest.

Health Hub Roden streeft naar een gezonde, veilige en gastvrije omgeving voor haar medewerkers en (soms kwetsbare) gebruikers. We kijken zorgvuldig naar de risico’s en hebben de nodige maatregelen getroffen (handhygiëne, afstand houden, maximale aantallen in ruimten, e.d.). Daarnaast is sinds 4 oktober het dragen van een mondkapje een onderdeel van onze huisregels. Iedereen dient - overal en altijd - een mondkapje te dragen in het gebouw, dus:

  • bij het verplaatsen in het gebouw;
  • bij het plaatsnemen in het gebouw (het werken/plaatsnemen in één van de hallen);
  • bij gebruik van overlegruimte(n) en laboratoria (bij meer dan 3 aanwezigen);
  • als toehoorder bij presentaties/colleges/plenaire uitleg e.d.

Uitzondering op het dragen van een mondkapje:

  • tijdens eten en drinken, maar zo kort mogelijk en met inachtneming van de overige (corona)huisregels;
  • voor docent/spreker bij presentaties/colleges/plenaire uitleg.

Bezoekt u Health Hub Roden? Neem dan uw eigen mondkapje mee, doe deze om voordat u het gebouw betreedt en meld u aan bij de (digitale) receptie.

We willen als Health Hub Roden bijdragen aan het inperken en terugdringen van de besmettingen en verdere aanscherping van maatregelen voorkomen. We rekenen op uw medewerking!

CORONABELEID