In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Slimme polsband redt levens

Op de tafel liggen een soort polshorloge en een blauwe plastic torso op een dikke laag schuimrubber. Hiermee demonstreert Harry Palsma hoe je een hartmassages effectief uitvoert met de feedback op het polsbandje, de SimCPR®Pro. Een knipperend lampje geeft het juiste tempo aan, een groen lampje betekent dat hij diep genoeg drukt. Hij heeft dit hulpmiddel ontwikkeld met als doel de kwaliteit van een reanimatie te verbeteren en daarmee de overlevingskans van de patiënt.

Harry Palsma is eigenaar van SimCPR Medical en sinds begin 2020 gevestigd in het gebouw van Health Hub Roden. Hij heeft geneeskunde gestudeerd maar koos kort na zijn artsexamen voor het ondernemerschap op het gebied van reanimatie. Hij is creatief en denkt graag buiten de gebaande paden. Hoe kan reanimatie door omstanders anders of beter? Hij introduceerde de AED in ons land via een eigen opleidingsnetwerk. Sinds de verkoop van zijn bedrijf Medizon ontwikkelt hij nu praktische innovaties om hartmassages te verbeteren.

Effect van reanimatie
Harry: ‘Uit een wereldwijde studie die in 2010 werd gepubliceerd bleek dat reanimatie minder effect heeft dat men denkt. De vraag is: waarom? Wordt de hartmassage wellicht niet altijd goed uitgevoerd? Mogelijke oorzaak is onvoldoende diep drukken en/of het aanhouden van een verkeerd tempo. Richtlijn is dat je de borstkas 5 centimeter moet indrukken, dat betekent met een kracht van 50-60 kilogram. Dat is pittig. De trainingen die in Nederland worden gegeven zijn evidence based, maar worden gemeten op een oefenpop die altijd dezelfde is. Er zijn geen data van echte reanimaties op jonge, oude, dikke en dunne mensen. Er zijn wel AED’s met dieptemeters, maar die zijn niet altijd meteen bij de hand of beschikbaar.’

Trainingshulpmiddel
‘Ik wilde iets ontwikkelen dat zou bijdragen aan de kwaliteit van reanimatie - en daarmee de overlevingskansen van de patiënten. Onderwijs is altijd mijn stiel geweest en ik richtte me in eerste instantie op een trainingshulpmiddel. Ik ontwikkelde een polsbandje waarmee je je vaardigheid op de pop kunt meten. Dat bandje is in 2017 gelanceerd onder de naam de SimCPR (Simulatie CPR). Het heeft een versnellingsmeter die de afgelegde afstand meet. Het laat zien hoe diep je drukt. Het bandje stuurt gegevens naar je telefoon waar je je score kan bekijken: bijvoorbeeld 60% van je borstcompressies was diep genoeg en het tempo was voor 70%  goed. Het bandje werkte, de trainingsresultaten verbeterden!’

Medisch hulpmiddel
Tijdens de training oefenden mensen met het polsbandje, maar in de praktijk moesten ze het zonder stellen. Harry: ‘Om ook bij echte reanimaties te ondersteunen, ontwikkelde ik de SimCPR door naar een medisch hulpmiddel. Dat je gemakkelijk kunt toepassen en altijd bij je kunt dragen: de SimCPR®Pro. Deze polsband geeft via twee LED-lampjes feedback over diepte en tempo van hartmassage. De ingebouwde versnellingsmeter analyseert de bewegingen en berekent nauwkeurig de afgelegde afstand (diepte).’

Health Hub Roden
Het contact met Health Hub Roden ontstond enige jaren geleden in het ‘oude’ gebouw, waar Harry zijn eerdere bedrijf, Medizon, ook was gevestigd. Hij gaf in die tijd ook regelmatig workshops bij de Health Hub. Met SimCPR had hij eerst een werkplek in een bedrijfsverzamelgebouw, maar miste daar de synergie door de diversheid van bedrijven. ‘Die synergie vind ik hier wel, waar we allemaal werken aan gezondheidstechnologie. Ook delen we kennis over andere aspecten van het ondernemen zoals medische certificering en financieringsmogelijkheden.

De aanwezigheid van studenten biedt ook mogelijkheden. Studenten Industrieel Ontwerpen kijken mee naar het ontwerp en Verpleegkunde studenten testen het hulpmiddel en geven feedback. Dit proces is door de coronacrisis helaas vertraagd, maar hopelijk kunnen we het alsnog snel opstarten.

Ik kan hier kennis halen, maar ook brengen. Mijn medische kennis kan voor een technisch specialist waardevol zijn. En omgekeerd. In de Health Hub wordt verbinding tussen verschillende disciplines gemakkelijk gemaakt.’

Rabo Innovatielening
Het ontwikkelen en vermarkten van een nieuw product is kostbaar en vergt de nodige investeringen vooraf. Financiers vinden is lastig omdat je niet kunt aantonen of - en in welke mate - het verkocht gaat worden. Harry: ‘Door de Health Hub werd ik geattendeerd op de innovatielening van de Rabobank. Ik kreeg een uitnodiging voor gesprek met een commissie van acht mensen uit de noordelijke regio, waaronder ook enkele ondernemers. Ik zou een week later horen of mijn aanvraag gehonoreerd was, maar terwijl ik gebouw verliet kwam al iemand van de commissie me achterna om me te feliciteren; ze waren enthousiast! In deze fase is het krediet van groot belang want er moeten mallen en elektronische onderdelen worden gemaakt. We willen beginnen met de productie van zo’n 2000 exemplaren voor  - in 1e instantie - bedrijfs- en burgerhulpverleners.’

Nieuwe concepten
Harry is voor alles een ‘uitvinder’: ‘Als ondernemer moet je kijken waar je kracht zit. Wil je groeien als bedrijf of ga je verder met het bedenken van nieuwe concepten? Het laatste past meer bij mij; ik ga nieuwe toepassingen onderzoeken. Bijvoorbeeld in de vorm van een e-learning pakket, waardoor je ook thuis kunt leren reanimeren en/of je vaardigheden op peil houden. Wellicht werkt dit voor veel mensen drempelverlagend. Het zou ook mooi zijn als instanties als de Hartstichting en het Rode Kruis de SimCPR®Pro erkennen als effectief hulpmiddel. 

Data verzamelen
Met de SimCPR®Pro is het technisch mogelijk het verloop van de reanimatie te meten en gegevens te verzamelen. Harry: ‘Dat bouwen we niet standaard in, omdat het voor de gebruiker belemmerend kan werken wanneer iemand ‘meekijkt’. Wanneer onderzoekers dit instrument gaan inzetten, kan het zeer waardevolle informatie opleveren over reanimaties in de praktijk. En daar kunnen we dan weer ons voordeel mee doen bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en innovaties!’