In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Stagiair Werktuigbouwkunde: ‘Alles hier is creatief’

The Innovation Crew (TIC), het studententeam van Health Hub Roden, bestaat structureel uit 10 - 20 studenten van diverse mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Ze hebben een eigen ruimte in het gebouw, waar ze samen de regie voeren. Het is de plek waar ze dagelijks aan hun individuele stage-opdracht werken én gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden. Een van hen is Richard Wiltens, derdejaars student Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool. Hij vertelt enthousiast over het project waar hij gedurende dit semester aan werkt én over zijn ervaring met het TIC-team.

Waarom heb je gekozen voor een stageplek bij Health Hub Roden?
‘Naast de inhoud van het project - waar ik tijdens een eerdere opdracht al eens mee had kennisgemaakt - spreekt mij vooral de openheid bij de Health Hub aan: de letterlijke en figuurlijke transparantie. Letterlijk omdat je overal zicht op hebt door de glazen wanden, figuurlijk omdat kennis en ideeën worden gedeeld. Ook de aanwezigheid op locatie is heel fijn. Ik kom hier dagelijks in contact met allerlei mensen die me helpen bij mijn project. Ik ben heel blij met mijn keuze!’

Wat is het onderwerp van je stage?
‘Ik werk mee aan het project ‘Exoskelet’. Dat is een frame met elektromotoren waarmee bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, wat helemaal aansluit bij de missie van Health Hub Roden. Dit doet Health Hub Roden samen met ExoDevo, de startup van Dennie Jager die zelf actief gebruik maakt van een exoskelet. De startup richt zich op de ontwikkeling van een kwalitatieve, maar efficiëntere uitvoering. Een dergelijk ‘pak’ kost nu ongeveer € 100.000 en wordt niet vergoed. Ik onderzoek of een exoskelet goedkoper geproduceerd kan worden - het streven is € 40.000 - om het voor meer mensen betaalbaar te maken.’

Met wie werk je samen?
‘De projectleiding ligt bij Health Hub Roden. Naast ExoDevo werken we samen met o.a. Hulotech (3D Printing & Engineering), Gerben Posthumus (Fijnmechanische Techniek) en Alfa-college. Er is veel belangstelling voor het onderwerp en de verwachting is dat meer partners zich gaan aansluiten.’

Wat is jouw opdracht?
‘Mijn stage-opdracht richt zich op de eerste stap: een oriëntatie op het goedkoper maken van het productieproces. Ik onderzoek hoe het nu wordt geproduceerd en bedenk alternatieve methoden, zoals 3D printing, en bekijk welk effect dat heeft. Op internet vind ik heel veel informatie over 3D printing, momenteel wereldwijd een hot item. Ik heb contact met (multidisciplinaire) studententeams van universiteiten Twente en Delft. Die pionieren al enkele jaren met de techniek van het exoskelet, maar richten zich sinds kort ook bewust op het maatschappelijk belang hiervan. Dat sluit helemaal aan bij ons doel en ze delen graag hun kennis en bevindingen.

Een hele belangrijke bron is natuurlijk Dennie Jager als ervaringsdeskundige, maar ook zijn grote netwerk. Via hem kom ik gemakkelijk in contact met relevante personen en bedrijven.’

Hoe ervaar je het TIC-team?
In principe solliciteer je op een plek in het TIC-team. Pas je in het team? Dan word je gekoppeld aan een geschikte opdracht. Het gaat hier om de inhoud, je wordt afgerekend op je output. Hoe je een en ander aanpakt bepaal je zelf, uiteraard afgestemd op eisen van je opleiding. Dat spreekt mij aan.’

Werken je samen met andere TIC-ers?
‘Ik ben de enige hbo-student Werktuigbouwkunde in het team en werk inhoudelijk niet direct samen met anderen. Er zitten studenten in van verschillende disciplines in, zoals Industrieel Product Ontwerpen (IPO), Voeding & Diëtetiek, Marketing en Game-artist. Hoewel je op het eerste oog zou denken, dat is een raar samengesteld team, blijk je elkaar in de praktijk toch heel goed aan te vullen.

We maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Zo heeft een IPO-student me geholpen met een tekening waar ik in vastliep en heb ik voedingsadviezen gevraagd van een Voeding & Diëtetiek-student voor Dennie, die veel sport.

Ik werk nu aan een adviesrapport voor mijn opvolging, dat ook voor niet-technici te begrijpen moet zijn, bijvoorbeeld de Rechten-studenten die werken aan de juridische aspecten van het project. Een niet-technische TIC-er leest het rapport en geeft feedback.’

Jullie hebben een eigen TIC-kamer?
‘Ja, we hebben ons eigen domein, daar mogen we doen wat we willen, uiteraard in goed overleg. We zijn samen verantwoordelijk. Als studenten hebben we veel raakvlakken en we delen ook andere, persoonlijke dingen. We lunchen elke dag samen, vieren verjaardagen en organiseren leuke activiteiten, zoals een Sinterklaas-feestje.

Hoe ziet stage-begeleiding bij de Health Hub er uit?
‘Doordat we als TIC-ers in dezelfde ruimte zitten, weten we wat er speelt en kunnen we elkaar ondersteunen met vaardigheden of bij het stage-proces. Dat is de kracht van het TIC-team. Uiteraard krijgen we vanuit de Health Hub ook ondersteuning, maar van TIC-ers wordt wel een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. Daarom is het fijn om onderdeel te zijn van een team. Tegelijk hebben we ook veel vrijheid om naast onze opdracht andere interessante dingen te doen. Ik heb onder andere wat experimenten in het Fablab mogen uitvoeren.

De begeleiding vanuit Health Hub is inhoudelijk en kwalitatief goed, alleen door de dynamiek en chaos van de organisatie niet elk moment van de dag beschikbaar. Zelf vind ik dat geen probleem, ik vind het heerlijk om in die chaos te zitten. Er lopen hier allerlei mensen met allerlei vragen én kennis rond. Er is veel gelegenheid om iemand direct even aan te schieten voor informatie of medewerking. Uiteraard kan deze dynamiek je ook afleiden van je opdracht, dus je moet er wel mee kunnen omgaan. Elke vrijdag is er een TIC-overleg, dat is verplicht voor alle studenten. Dan is er ook volledige en uitgebreide aandacht voor problemen en vragen.

Het is dus belangrijk dat je zelf initiatief neemt als je ondersteuning nodig hebt en daar creatief mee omgaat. Alles hier is creatief!’

Hoe gaat het na jouw stage verder?
‘Het project loopt door, ik draag het in februari over als mijn stage afloopt. Mijn opvolger is al gekozen en we werken al samen. Dit past ook in het streven van de Health Hub naar continuïteit in projecten, zodat een doorgaande lijn leidt tot concrete resultaten. Dit project is complex en zal niet binnen een paar jaar zijn afgerond. Dat is leuk, omdat ik het gevoel heb een start te maken met een traject wat mogelijk over 10 jaar een bedrijf heeft gerealiseerd.

Ik vind het niet moeilijk om het straks los te laten, omdat ik weet dat ik hoe dan ook betrokken blijf. Niet in de laatste plaats door mijn opgebouwde vriendschap met Dennie. Tijdens mijn studie zijn er nog mogelijkheden voor een praktijkopdracht, misschien dat ik daarvoor bij ExoDevo terecht kan. Ik ben ook persoonlijk geïnteresseerd omdat dit het optimale voorbeeld is van een project dat maatschappelijke meerwaarde kan opleveren.’

Meer informatie over het exoskelet
Interview met Dennie Jager (video oktober 2020)