Health Hub Roden bezoeken? Lees de (corona) voorwaarden én neem vooraf contact met ons op!

Studenten namen de uitdaging aan…

Bij het aangaan van de samenwerking in het Convenant Thuis in het verpleeghuis, in 2018, spraken partijen af actie te ondernemen om studenten te verbinden aan projecten in de ouderenzorg. Onder de vlag van 'Leren is altijd' is deze actie uitgewerkt. Daardoor ging in maart van dit jaar een groep van 11 studenten (opleiding Sociaal Werk, Engineering, Service Medewerker Breed en Maatschappelijke Zorg van de roc Noorderpoort in Groningen) aan de slag om samen uit te vinden hoe de zorg aan kwetsbare ouderen in 2030 eruit zou kunnen zien.

De vraagstelling was:
'Waaruit bestaat onze omgang met kwetsbare ouderen? Welk gedachtegoed geeft ons richting? Welke beginselen leiden ons? Hoe denken we over samenleven en welke invloed heeft leeftijd daarop? Wat verandert (groeiende) kwetsbaarheid van mensen in onze beleving en bejegening en in ons doen en laten?

De studenten kwamen, vanaf maart, een dag per week samen in de Health Hub Roden. Frank Huiting en Egbert Wiltens waren beschikbaar als aanjagers en voor ondersteuning en begeleiding.

Lees het verslag ..