In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Studenten werken hier aan vraagstukken uit het échte leven

In het afgelopen schooljaar heeft Health Hub Roden 27 studenten begeleid bij hun stage- of studieopdracht. Ze maakten een half jaar lang deel uit van TIC, The Innovation Crew. Ze werkten aan oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Die gingen over échte mensen. Hieronder een terugblik op 2021-2022.

Studenten werken hier aan een inhoudelijk project dat ook bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Als ze aan het begin van het semester (september of februari) binnenkomen starten ze met een introductieweek. Rode draad tijdens deze week is een project dat gericht is op hun persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Studenten van bepaalde opleidingen zien soms niet meteen de relevantie, maar in de loop van de week komt dat inzicht vanzelf.

Introductie
In september 2021 was het thema van de introductieweek ‘Daan en zijn tas’. De vraagstelling was ‘hoe en waarmee kan het leven van een tweejarig jongetje - dat letterlijk vastzit aan een zware infuuspomp - en dat van zijn ouders, gemakkelijker worden gemaakt. Het is een realistische situatie, het jongetje bestaat echt en zijn moeder vraagt om hulp (lees meer in dit artikel). De studenten werken daardoor met een hele andere doelgroep dan ze gewend zijn. Ongeacht hun opleiding gaan ze samen op zoek naar oplossingen, dat leidt tot verbinding en teamgevoel. Ze leren elkaar kennen en zien hoe ze elkaars kwaliteiten kunnen benutten. Ze zoeken vanuit persoonlijke betrokkenheid naar oplossingen.

In februari 2022 was het thema voor de introductie ‘Ludolf aan de wandel’. Net als het vorige thema ging dit over een realistische situatie. Ludolf was de eerste Nederlander met een kunsthart. Door de beperkingen van het kunsthart, zoals het meetorsen van een zware batterij-tas was hij op zoek naar meer comfort bij het lopen en wandelen.

Ludolf, zijn vrouw Gerda en de studenten die aan het project werkten

Vaak krijgt de casus na de introductieweek een vervolg in de vorm van een stage- of afstudeeropdracht voor een van de studenten. Dat geldt ook voor het vraagstuk van Ludolf. In februari is een afstudeerder aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een concept dat Ludolf meer comfort biedt bij het fietsen.

Filosofie en methoden
De introductieweek is ook bedoeld om de studenten de filosofie, werkwijze en methoden van de Health Hub duidelijk te maken. We richten ons daarbij nadrukkelijk op eigenaarschap en betrouwbaarheid. We werken onder andere met een ‘Cruciale Vriend-methode’ die laat zien hoe cruciaal je bent in het proces. Ander voorbeeld is de MOS (Mobiele Observatie Set) waarmee je activiteiten (bijvoorbeeld het testen van een prototype) of interview kunt opnemen en analyseren (meer informatie over de MOS in dit artikel). SIT (System Innovated Thinking) is een andere methode die we hanteren. Die gaat uit van de kaders, dus ‘in the box’ denken. De methoden hebben voor elke opleiding wel een toepassing. Alle studenten krijgen hiermee te maken, het zijn vaste onderdelen van de introductie.

Vraagstukken met betekenis
De vragen zoals die van Daan en Ludolf komen binnen via ons netwerk. Ze zijn voor ons heel waardevol: studenten ervaren het werken aan vraagstukken uit het echte leven als zeer zinvol. Ze hebben het gevoel dat ze ook echt iets voor iemand kunnen betekenen, dat inspireert en motiveert. Het gebeurt in een wereld die ze niet kennen en ze ontdekken dat bij ziek zijn veel meer komt kijken dan alleen het medische aspect. Dat je ook te maken krijgt met administratieve, financiële, sociale en juridische aspecten. Ze horen direct van de betrokkenen hoe dit je leven beïnvloedt.

Stage- en afstuderen
De student solliciteert hier op een plek, maar krijgt pas na de introductieweek een definitieve opdracht. Doordat we ze al goed hebben leren kennen kunnen we de studenten beter matchen met een passende opdracht. We selecteren studenten dus niet naar aanleiding van een opdracht, maar op basis van hun geschiktheid als TIC-er.

Voorbeelden
Sommige studenten startten met een nieuw project, anderen namen het stokje over van een andere studenten (estafetteproject). Voorbeelden van nieuwe projecten zijn:

  • een hbo-student Werktuigbouwkundige pakt het beheer van het FabLab op;
  • een 2e jaars  mbo-student Human Technologie zet voor Tangenborgh een kennisbank op over dementie, voor familie en mantelzorgers;
  • een hbo-student Voeding & Diëtetiek experimenteert met de Voedsel 3D-printer voor jongeren/kinderen met kauw- en slikproblemen.

Projecten waarbij studenten ‘op de schouders staan’ van hun voorganger zijn bijvoorbeeld:

  • het nieuwe prototype van de eenarmige kruiwagen, de Carry-On;
  • het doseerbord voor mensen met een beperking, de HappyHap.

Realistisch
De opdrachten hebben altijd betrekking op de realiteit, op échte mensen. De studenten komen in contact met de eindgebruikers, bijvoorbeeld voor een interview of om hun prototype te testen. In veel gevallen werken ze samen met een bedrijf of instelling, zoals: Cosis, Tangenborgh, Excodevo, Watter, Derkshoes, Beatrixoord, Ambulancezorg Groningen, GGD en Zorgbelang.

We streven ernaar een innovatief product beschikbaar te maken voor de doelgroep, dus hoe het op de markt kan worden gebracht. We kijken welke middelen en partijen we daarbij kunnen inschakelen.

Opdrachten
De opdrachten voor studenten komen vanuit diverse hoeken. Soms worden we gebeld of gemaild door een instelling of bedrijf over een vraagstuk in hun organisatie. Of er komt een onderwerp bovendrijven in gesprekken met mensen uit ons netwerk. Soms signaleren we zelf dingen die aandacht verdienen, bijvoorbeeld als gevolg van de zorgtransitie. Tot slot komen er – vaak via via - mensen met een persoonlijke hulpvraag bij ons, mensen die nergens anders terecht kunnen. Zoals Ludolf en (de moeder van) Daan.

Voorwaarde voor elke opdracht is dat het aansluit bij ons kerndoel: een bijdrage leveren aan de transitie binnen het zorglandschap.

Toekomst
Begin september is een nieuwe groep TIC-ers gestart met negen studenten vanuit diverse opleidingen. Het thema van hun introductie was ‘Ellen’s geluk’. Hierover binnenkort meer.

Intussen zijn we ook bezig met het verkennen van nieuwe activiteiten. Het gevolg kan zijn dat ook het TIC-team gaandeweg verandert. Misschien bieden we over paar jaar een vrije minor of leeropdracht aan. Of kan een young professional hier een traineeship volgen. Ons doel is jonge mensen op aansprekende manier de zin en noodzaak van gezondheidstechnologie te laten ervaren, om hen goed voor te bereiden op arbeidsmarkt.

Wat de toekomst ook brengt, het is in ieder geval een toekomst waarin we TIC-leden na hun opdrachten zien terugkomen. Als professional, als startende ondernemer of als belangstellende bij presentaties van TIC-opdrachten of bij HHR evenementen.