Bekijk onze nieuwe film 'Waar gedachten de ruimte krijgen ..'

Studenten winnen Klaas Dijkstra Zorginnovatieprijs

Op maandag 24 juni is tijdens de Zorg- en Techniekmarkt in Health Hub Roden de ‘Klaas Dijkstra Zorginnovatieprijs’ uitgereikt. Op de markt werden de resultaten van bijna dertig teams, bestaande uit verpleegkundige studenten en techniekstudenten, gepresenteerd.

Klaas Dijkstra Zorginnovatieprijs met LEF – prijs
Tijdens de voorpresentaties van de projecten aan de jury zijn twee presentaties extra opgevallen. De twee studenten, Sanne Mathijssen en Jerimi Bos, stonden alleen te presenteren omdat hun teamgenoten het gedurende het traject hebben laten afweten. Innoveren is ook omgaan met tegenslagen en het tonen van lef. De jury was dan ook van mening om deze twee studenten extra in het zonnetje te zetten en heeft daarom een extra prijscategorie de ‘Klaas Dijkstra Zorginnovatie met Lef-prijs’ in te stellen. Beide studenten hebben dan ook 50 euro per persoon gekregen als stimulering en aanmoediging.

Na de uitreiking van de ‘Lef-prijs’ zijn de prijswinnaars van de ‘Klaas Dijkstra Zorginnovatieprijs’ bekend gemaakt:

  • 1e Prijs - Up-and-Slide – Aankleedblok door Harrick Woldijk, Tom Steenbergen en Danique Drost (prijs: 500 euro)
    Beleving van het aan-/omkleden bij kinderen. Jury: 'Simpele oplossing bedacht vanuit de verschillende doelgroepen (de verzorgers/ouders) en de kinderen. Het idee biedt nog extra mogelijkheden door de trap en de glijbaan als losse elementen te maken en aan te bieden zodat ook bestaande commodes aangepast kunnen worden. Idee is ontstaan vanuit eigen ervaring. Mooi ontwerp ook!

  • 2de Prijs - Urinezak door Mandy Stoppels, Joep Kamstra, Martijn Bakker, Vera Heidekamp en Dennis Bruggen (prijs: 300 euro)
    Jury: 'Hard gewerkt en relatief simpel idee. Voor een daadwerkelijk implementatie moet er nog wel veel werk aan gebeuren en vraagt ook nog de nodige aanpassingen in instellingen voor ICT infrastructuur. Een eenvoudig idee dat veel toepassingsmogelijkheden biedt echter de haalbaarheid hangt van veel factoren af. Er werd een werkend de prototype getoond. Een innovatie met veel potentie.'

  • 3de Prijs - Het kantelbed door Gert Jan Gort, Max Franx, Remco de Jong, Romy Otten (prijs: 200 euro)
    Jury: 'Een echte innovatie die naast het voorkomen van doorligplekken ook het opstaan, het verzorgen van de zorgvrager vereenvoudigd en lichter maakt. Vertrokken vanuit één behoefte is een concept ontstaan dat meerdere mogelijkheden en toepassingen heeft. Met deze innovatie wordt niet alleen doorligplekken voorkomen maar is het ook mogelijk om gemakkelijker uit bed te stappen en kan het de verzorger ondersteunen bij het verschonen van de cliënt.'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klaas Dijkstra was een fijnmechanisch instrumentmaker met een passie voor wetenschap, techniek en kunst. Na de technische school verbreedde hij zijn kennis van het instrumentmakersvak als werknemer in het wetenschappelijk onderwijs. In 1978 werd hij freelance ontwerper, vervolgens runde hij een eenmanszaak en eindigde hij zijn loopbaan als directeur-eigenaar van de Fijnmechanische Industrie Noord-Nederland BV, gehuisvest op het Zernike Science Park van de Rijksuniversiteit Groningen.
Klaas vond het belangrijk dat vakkennis en passie voor het vak wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Hij gaf zijn vakkennis dan ook met veel enthousiasme door aan de vele jongeren die onder zijn leiding werkzaam waren. En jonge, beginnende kunstenaars die het aandurfden om buiten de gevestigde paden te gaan, volgde hij met veel belangstelling.
Klaas Dijkstra is in 1998 overleden, echter zijn passie voor het vak en het stimuleren van jongeren wordt nu middels een naar hem genoemd fonds voortgezet.