Health Hub Roden bezoeken? Lees de (corona) voorwaarden én neem vooraf contact met ons op!

Terugblik op onze netwerkbijeenkomst op 7 oktober

Samenwerking als sleutel tot succes

Op donderdag 7 oktober is er een netwerkbijeenkomst in ons gebouw. Een groep van 50 bestuurders, ondernemers, docenten, studenten en andere relaties komt bijeen om bij te praten en plannen te maken. Hoewel we de contacten in de afgelopen 1,5 jaar zo goed mogelijk hebben onderhouden, is iedereen het erover eens dat het goed is elkaar weer eens op deze manier te ontmoeten. We zijn blij dat we ons gebouw weer steeds meer kunnen openstellen (hoewel in dit geval 50 personen het maximum is) - het is immers nadrukkelijk ingericht voor ontmoeting en samenwerking.

Het programma start met de presentatie ‘Triple Helix samenwerking in de regio’ door Jeltje Talen, die als docent, coach, onderzoeker en promovendus betrokken is bij dit onderwerp. Ze heeft het project Health Hub Roden op de voet gevolgd en - in het kader van haar onderzoek - een nul-, tussen- en eindmeting gedaan. Hieronder vindt u een link naar de rapportage: 


Jeltje: ‘Door automatisering en digitalisering volgen verandering in de economie elkaar in hoog tempo op. Daarnaast staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, de vergrijzing van de bevolking - met als gevolg een groeiende zorgvraag en personeelstekorten - en de krapte op de woningmarkt. Om adequaat in te spelen op wisselende omstandigheden is het voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden van essentieel belang. Daarbij wordt triple helix samenwerking tussen (regionale) overheid, onderwijs en bedrijfsleven als sleutel gezien. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van samenwerking daadwerkelijk effect kan hebben. Zoals bijvoorbeeld bij een bedrijf dat de resultaten van een student-project gebruikt voor productinnovatie. Dat leidde tot afzet- en omzetgroei en vervolgens tot meer werkgelegenheid.’

Er is in het publiek veel interesse in de studentprojecten bij Health Hub Roden. Jeltje beschrijft mooie voorbeelden en een student in het publiek vertelt over zijn eigen ervaring. Belangrijke conclusie is dat deze samenwerking bedrijven nieuwe kennis oplevert én studenten dingen laat ervaren die ze in de schoolbanken niet kunnen ervaren.

Peter Boonstra, directeur van Health Hub Roden, sluit aan met zijn presentatie ‘De sleutels van transitie’, een toelichting op de opdracht en de aanpak van de Health Hub.

Peter: ‘Onze opdracht is: een concrete bijdrage leveren aan de transitie in de zorg. Dat doen we onder andere door samenwerking met partners rond relevante thema’s. Daarbij hanteren we verschillende ‘sleutels’. Aan de sleutelhanger hangt al de sleutel van onze omgeving: het inspirerende gebouw en faciliteiten. Andere onmisbare sleutel is ‘Anders denken, anders doen’, een innovatieve manier om vraagstukken op te lossen. Uiteraard is de sleutel waarmee onze samenwerkingspartners binnenkomen, ook van belang, ze zijn altijd welkom. Tot slot noem ik nog ons studententeam, dat ook deuren opent en belangrijke verbindingen legt met andere partijen voor samenwerking.’

Hij geeft enkele voorbeelden van projecten die in de Health Hub zijn/worden uitgevoerd en welke impact ze hebben in de praktijk. En hoe de mensen in de praktijk hiervan profiteren. Immers: dat is het uiteindelijke doel van alles wat er gebeurt in de Health Hub.

Na de twee presentaties begeven de deelnemers zich naar de ontmoetingshal. Daar staat het buffet klaar en is er ruimschoots gelegenheid om elkaar te spreken. Circa twee uur later verlaat de laatste gast ons gebouw en komen wij tot conclusie dat het een waardevolle bijeenkomst is geweest.