Health Hub Roden bezoeken? Lees de voorwaarden én neem vooraf contact met ons op!

Verslag symposium 'Vital Regions' - 22 april

'Ontgroening en vergrijzing: twee gevolgen van krimp in de regio’s Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland. Zo komt het voorzieningenniveau onder druk te staan, onder meer op het gebied van de gezondheidszorg. In Drenthe en in Emsland is het een uitdaging om – met name – oudere bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen in het zelfstandig wonen. Technologische innovaties kunnen hierbij een cruciale rol spelen.'

Daarom is vier jaar geleden het Interreg-programma 'Vital Regions' opgericht. Tijdens een virtuele bijeenkomst op donderdag 22 april werd teruggeblikt op deze vierjarige samenwerking tussen Nederland en Duitsland én vooruitgekeken naar nieuw projecten in het kader van INTERREG VI (2021-2027). De bijeenkomst was vooral bedoeld voor zorgaanbieders van verpleeg- en verzorgingstehuizen, voor zorgmedewerkers, ondernemers en woonadviseurs.

Tijdens de bijeenkomst werden de volgende films vertoond:

Marc André Burgdorf, Landrat des Landkreis Emslands
https://youtu.be/df5nd3BDhCI

HenkBrink, Gedeputeerde Provincie Drenthe
https://youtu.be/NLJaJrbq3RY

Enrico Löhrke, inHaus GmbH
https://youtu.be/2014hHk-8SQ

Daan Bultje, HANNN
https://youtu.be/08_YjpV0kcM

Cluster SeriousGames, Producten en Resultaten
https://youtu.be/Qqfw5HIVpe8

Cluster AutonoomWonen, Producten en Resultaten
https://youtu.be/nK-7UXnRhw8

Cluster Digitaal Platform, Producten en resultaten
https://youtu.be/dzoG7Of2C_E

 

Zie ook het artikel 'Vier jaar Vital Regions'