Health Hub Roden gesloten voor bezoekers t/m 9 februari 2021. Meer..

Welke rol kan techniek spelen in Jeugdzorg?

Kan techniek waarde toevoegen binnen Acute Jeugdzorg van GGZ Drenthe?

Op vrijdag 25 september hebben GGZ-medewerkers, met ondersteuning van studenten uit The Innovation Crew, in Health Hub Roden een tweetal scenario’s gesimuleerd en werd ervaring opgedaan met de Assitent Reality-bril. Deze simulatiesessie was een vervolg op een eerdere inspiratiesessie waarin gezamenlijk de mogelijkheden van technologische toepassingen in de Acute Jeugdzorg is verkend. In deze eerste sessie stond dan ook de vraag ‘Op welke wijze en waar in het proces kan innovatieve technologie ondersteunend worden ingezet?’ centraal.

Deze voor HHR kenmerkende aanpak waarbij tijdens de simulatie niet een product -  in dit geval de AR-bril - wordt getest of gepromoot, maar wordt gezamenlijk gezocht naar de toegevoegde waarde die de functionaliteit van het product biedt. In dit geval audio, video en informatieoverdracht.GGZ vatte de aanpak als volgt samen: ‘Het was verrassend en inspirerend om te merken hoeveel dit ‘met elkaar ervaren’ oplevert aan inzichten die je niet kunt bedenken zonder deze manier van werken’.

Tijdens de simulatiesessie werd ook onze Mobile Observationset voor het eerst succesvol ingezet en getest. Met deze set wordt met meerdere camera’s gelijktijdig opnamen gemaakt en afgespeeld, opnamen die ingezet worden ten behoeve van analyse en onderzoek. De Mobile Observationset is een project van The Innovation Crew. Binnenkort vindt u meer informatie over zowel het traject met de GGZ als de Mobile Observationset op onze site.