In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!


Health Hub Roden heeft een groot netwerk van organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, technologie, zorg en welzijn.
Door deze partijen bijeen te brengen, te faciliteren en te stimuleren willen we bijdragen aan innovatie van zorgtechnologie. En zo samen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven.

Partners
Health Hub Roden heeft met diverse bedrijven en instellingen een formele overeenkomst gesloten, voor kennisdeling en samenwerking.

Hubbers zijn
- bedrijven die in ons gebouw zijn gevestigd en
- onderwijsinstellingen die structureel actief zijn in Health Hub Roden.

Alfa-college

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland en verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen.

140

Gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld
Health Hub Roden biedt kansen voor de arbeidsmarkt in de gemeente Noordenveld. Naar verwachting zal de Health Hub 100 Fte aan directe werkgelegenheid opleveren. Er zullen nieuwe ondernemingen ontstaan en het heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Daarnaast is er plaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt de gemeente Noordenveld een belangrijke rol in de totstandkoming van Health Hub Roden.

121

Hanzehogeschool Groningen

Als penvoerder speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij Health Hub Roden. De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De strategische speerpunten Energie​ en Healthy Ageing​ hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek.

44

Machnet B.V.

Machnet is een producent van MRI spoelen (coils), ten behoeve van het diagnosticeren van complexe ziektebeelden. Actief sedert 1992. Zij ontwikkelen zelf de spoelen en doen dit in samenwerking met toonaangevende (academische) ziekenhuizen.

Het bedrijf is gevestigd in het gebouw van Health Hub Roden.

104

Noorderpoort

Onderwijsinstelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie, Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen en advies.

136

PACKcellence Consultancy

PACKcellence Consultancy ontwikkelt en kwalificeert verpakkingsoplossingen voor steriele medische hulpmiddelen en farmaceutische producten.

Het bedrijf is gevestigd in het gebouw van Health Hub Roden.

380

ParaMedir BV

Voor biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding.

ParaMedir is gevestigd in het gebouw van Health Hub Roden.

376

Provincie Drenthe

Healthy Ageing richt zich op gezond en actief ouder worden. Het doel is dat mensen gezonder oud(er) kunnen worden, langer kunnen blijven werken en actief kunnen blijven in de samenleving. De provincie Drenthe wil met de Health Hub Roden bijdragen aan de verbetering van de regionale economie en werkgelegenheid en aan oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren en een toegankelijke betaalbare zorg mogelijk maken. Daarnaast speelt de provincie Drenthe een belangrijke rol in de totstandkoming van Health Hub Roden.

128

Provincie Groningen

Provincie Groningen; een ondernemende en vernieuwende provincie

De provincie heeft ongeveer 580.000 inwoners, verdeeld over 20 gemeenten. Groningen is een provincie met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de vroege middeleeuwen en – getuige de recente opgravingen in de stad Groningen - tot ver in de tijd daarvoor. Nu zijn we een ondernemende en vernieuwende provincie, met alle ruimte voor natuur en recreatie.

183

SimCPR Medical BV

SimCPR Medical BV is de ontwikkelaar van een innovatief reanimatie-hulpmiddel voor eerstehulpverleners.

Het bedrijf is gevestigd in het gebouw van Health Hub Roden.

375

Zorgverbeteraars

'Wij zetten ons in voor betere (digitale) zorg. Wij geloven dat informatie de sleutel is. Betere gegevensuitwisseling leidt tot betere zorg, minder fouten, minder registratielast. Betere eHealth/EPD-applicaties leiden tot tevreden zorgverleners, meer efficiëntie, betere beslissingen.'

415

CureTrack

CureTrack biedt een nieuwe benadering met betrekking tot het gebruik van medische hulpmiddelen in de zorg.

455

Sencure

Sencure ontwikkelt chips waarmee op innovatieve manieren elektrofysiologische parameters op het menselijk lichaam worden gemeten. Het doel is om zo min mogelijk invloed uit te oefenen op het dagelijkse leven van de patiënt, gecombineerd met een maximale impact op het leven van de patiënt.

(Voorheen ItoM Medical BV)

Health Hub Roden is een van de locaties van Sencure.

475

TripleMotion Media

TripleMotion Media is een jong softwarebedrijf dat zich bezighoudt met het maken van serious games, websites, design en film.

487

CareUp

CareUp is een online leerprogramma waarmee voorbehouden handelingen volgens Vilans KICK-protocollen geoefend en getoetst kunnen worden. Voor zorgprofessional om op een zeer laagdrempelige manier verpleegtechnische handelingen te leren en bij te houden.

488

PurpleQ Technologies

496

Ruber Acia

497

Dynamics4Healthcare

'Dynamics4Healthcare is uw partner met hart voor de zorg. Wij leveren advisering en ondersteuning aan zorgorganisaties en -netwerken bij het behalen van hun strategische doelen en vergroten van productiviteit. Hierdoor werken zij veiliger, slimmer en efficiënter. Het is onze missie om zorgorganisaties en -netwerken te faciliteren bij het leveren van de best denkbare zorg. Hiervoor zetten we onze kennis op het gebied van het Microsoft productportfolio in.'

505

BlindExpertise

'Wij helpen dienstverlenende ondernemers (MKB) online met het realiseren van nieuwe klanten.'

518