In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Privacyverklaring Health Hub Roden

Health Hub Roden respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, die betrokken zijn bij haar activiteiten en projecten. Health Hub Roden verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van haar taken als ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en andere betrokken organisaties.

In deze privacyverklaring staat hoe Health Hub Roden omgaat met uw persoonsgegevens, zoals naam, contactgegevens en foto’s. Deze privacyverklaring is voor de volgende doelgroepen:

  • medewerkers van in Health Hub Roden gevestigde bedrijven;
  • professionals (bedrijfsleven, zorg- en welzijnsorganisaties);
  • studenten / leerlingen;
  • docenten / onderzoekers;
  • bestuurders / beleidsmakers / managers;
  • deelnemers aan bijeenkomsten van Health Hub Roden;
  • overige bezoekers / participanten.

Werkt of studeert u bij Health Hub Roden? Neemt u deel aan een bijeenkomst of een vergadering? Wij registreren in alle gevallen uw naam en emailadres. Afhankelijk van uw activiteit eventueel ook:

  • studiegegevens en studievoortgangsgegevens;
  • telefoonnotities, e-mails, social media (persoonlijke) berichten;
  • foto’s / video’s*  van activiteiten waaraan u deelneemt.

* Wilt u niet herkenbaar op foto’s of video’s? Meld dat bij binnenkomst bij de receptie.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de vooraf bekend gemaakte doeleinden. Mochten wij in uitzonderingssituaties uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dat alleen doen nadat we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. U hebt ook het recht die toestemming weer in te trekken.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u actief participeert in Health Hub Roden. Deelnemerslijsten van bijeenkomsten die door de Health Hub zijn georganiseerd, worden na afloop vernietigd. Gegevens van bijeenkomsten die door derden worden georganiseerden vallen onder de verantwoordelijkheid van die partij.

Meer informatie over privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website autorititeitpersoonsgegevens.nl

----------------------------------------------------------

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (zie rechts onderaan deze pagina) De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.
Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.