In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Febr. 2021 - Analyse-apparatuur nu ook op locatie te gebruiken

Observatieset voor bewegings- en gedragsanalyse

Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek

‘We hebben echt wel mazzel dat we hier stage hebben gelopen’, zegt Isak Hünneman, derdejaars student Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij werkte het afgelopen semester aan de doorontwikkeling van een observatieset en legt uit wat het doel is van deze innovatieve technologie, én wat hij vindt van stage lopen bij Health Hub Roden:

‘Tijdens de stage in het derde jaar hoef je niet per se een eindproduct op te leveren, maar moet je een paar fases van het ontwikkeltraject doorlopen. Ik ben aan de slag gegaan met een observatieset, waar eerder een studiegenoot van mij aan had gewerkt. De set was in de beginfase van een proof of concept, waarin je probeert aan te tonen dat het een levensvatbaar product is. Ik heb het doorontwikkeld naar een laat prototype-fase, wat betekent dat het al compleet inzetbaar en bruikbaar voor is. Het is uitgebreid getest, onder andere bij het onderzoek van een andere student naar een innovatie voor een handbike, maar er zijn nog wat verbeterslagen te maken voordat het een verkoopbaar product is.

Wat het precies is? Een observatieset bestaat uit een aantal camera’s die op hetzelfde moment opnamen maken vanuit verschillende hoeken en die worden samengevoegd op één scherm. Dit wordt gerealiseerd door een tweetal (bestaande) softwareprogramma’s. Door op deze manier beweging en/of gedrag te filmen kan een onderzoeker een betere analyse maken; hij kan de situatie vanuit diverse invalshoeken bekijken. De techniek heeft veel toepassingen, bijvoorbeeld voor gedragsanalyse, sociale interactie of productinteractie (lichaamshouding, gezichtsuitdrukking). Bij de Health Hub heb ik het ook getest op de ‘Happy Hap’, een product van een andere student dat bedoeld is voor mensen met een handicap om beter te kunnen eten. Samen hebben we de beelden geanalyseerd: waar ging het goed en waar (nog) niet?

De set bestaat uit een heel aantal onderdelen en ik heb nagedacht over het praktische gebruik. Hoe kun je het ook gemakkelijk op locatie gebruiken? Uiteindelijk heb ik een koffer ontworpen om de set in te vervoeren. De koffer bevat verschillende compartimenten voor statieven, camera’s, telefoonhouders en laptop. Zo kan de onderzoeker naar de gebruiker toegaan, vaak is alleen filmen op locatie mogelijk. Ter plekke kan een opstelling worden gemaakt en camera’s eventueel worden opgehangen*. Mobiliteit was een belangrijk doel van mijn opdracht en dat is gelukt!

Ik ben blij met het resultaat omdat ik iets wil doen met de verbinding tussen mens en technologie. Om op ergonomisch gebied dingen te perfectioneren voor mensen, dat vind ik interessant en dat kwam bij dit project heel goed naar voren.

Via een studiegenoot die hier ook stage heeft gelopen hoorde ik van Health Hub Roden. Hij vertelde dat hij hier veel had geleerd, ook van de samenwerking binnen TIC-team. Hij had het gevoel dat hij iets heel nuttigs aan het doen was. Dat sprak mij aan. Ik heb eerst twee dagen meegelopen maar zag meteen dat het een supergeschikte plek was. In overleg heb ik gekozen welk project ik wilde gaan doen.

Ik ben heel enthousiast over het TIC-team. Grootste voordeel is dat je multidisciplinair aan het werk bent en heel veel inzicht krijgt in wat anderen doen vanuit hun studie /invalshoek. Je kunt elkaar raadplegen en adviseren. Voor mij was dat vooral op het gebied van software of technologie, ik heb een andere specialisatie. Daarnaast krijg je goed inzicht in hoe je en waar je werkt aan je stageproces, door te vergelijken. Dat is in een team gemakkelijker te monitoren dan op een stageplek waar je veel meer op jezelf aangewezen bent. Het was voor mij een hele prettige toevoeging.

‘Je bent veel sterker als persoon doordat het team om je heen sterk is.’

Stage lopen bij Health Hub Roden is dus anders is dan bij een bedrijf. Omdat je toch nog met andere studenten zit, kan er een wat schoolse sfeer ontstaan en krijg je minder het gevoel van het ‘echte werkleven’. Tegelijk wordt wel van je verwacht dat je zelfstandig werkt en initiatieven neemt richting het werkveld. Ik ben het aflopen half jaar goed vooruitgegaan op verschillende gebieden. En het is me duidelijk geworden wat voor ontwerper ik wil worden. Wat bij mij past.

Als laatste wil ik nog even een sociaal aspect van het werken bij Health Hub Roden benoemen. Het TIC-team wordt taalkundig ondersteund door een vrouw die, door een val, fysieke en concentratie-beperkingen heeft. Haar inzet wordt door de studenten als heel waardevol ervaren. Ik ben gevraagd om samen met haar te werken aan methoden en documenten om het TIC-team te ondersteunen. Ik voorzie haar van input vanuit mijn ervaring bij het team. Deze constructie spreekt mij aan omdat zij - ondanks haar beperking - op deze manier toch haar kennis en vaardigheden kan inzetten.’

* Noot van de Health Hub: onze partners kunnen ook gebruik maken van de mobiele observatieset voor projecten en onderzoek. Zo hebben medewerkers van de GGZ Acute Jeugdzorg de set gebruikt bij een simulatiesessie met een AR-bril. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de receptie.

Vergelijkbare projecten

Januari 2021 - Project Exoskelet
Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek
Sorgen fur, Sorgen dass
Europees project 'Sorgen für, sorgen dass'
Student, Internationaal