Hanzehogeschool Programma Gezondheid, Welzijn en Technologie

'Toekomstige professional moet zorgtechnologie beheersen'

Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek, Cursus/training

Health Hub Roden is op diverse manieren betrokken bij het programma Gezondheid, Welzijn en Technologie van de Hanzehogeschool Groningen. Op basis van een gezamenlijke visie en programmatische sturing wordt uitvoering gegeven aan vier werkpakketten: onderwijs, onderzoek, faciliteiten en kennisdeling.

(Zorg)technologie in relevante opleidingen
De cliënt/patiënt van de toekomst voert (met behulp van technologie) de regie over zijn eigen gezondheid en is daardoor vitaler, groeit gezonder op, wordt ouder en woont langer thuis. De Hanzehogeschool opgeleide innovatieve en multidisciplinaire (zorg)professional moet daarom in staat zijn om nieuwe en complexe vaardigheden en technologieën onder de knie te krijgen en hier kritisch op te reflecteren. Hiervoor kunnen ze onder andere gebruik maken van de faciliteiten van Health Hub Roden.

Beoogde resultaten van het programma zijn o.a.:

  • onderwijs: verschuiving van versterking van de component technologie naar state-of-the art curriculum waarin het een vanzelfsprekendheid is dat technologie integraal is opgenomen;
  • onderzoek: uitbreiden van aandacht voor technologie in praktijkgericht onderzoek. Opzet van een nieuw lectoraat op het gebied van medische technologie;
  • faciliteiten: het programma maakt duidelijk welke faciliteiten de Hanzehogeschool in huis heeft en hoe deze interprofessioneel en cross-overs kunnen worden gebruikt. Faciliteiten worden tevens ingezet voor onderzoeksdoeleinden en als test- en pilot omgeving voor bedrijven;
  • kennisdeling: bewustwording, verbondenheid, afstemming, valorisatie en betrokkenheid bij alle betrokken partijen.

Lees meer over het programma op hanze.nl

Vergelijkbare projecten

Jan Dirk van den Berge
Bergcom Engineering: Body-dryer
Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek
Pure IMS
PureIMS: instructie-inhalator
Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek