In onze nieuwsbrief staat al het nieuws op een rij: klik hier!

Ambulancezorg in Health Hub Roden

‘We willen als Ambulancezorg Groningen samen met Health Hub Roden op weg naar de toekomst’

Student, Bedrijf, Onderzoek

In een toekomst waar enorme druk ontstaat op het beschikbaar krijgen en hebben van personeel én vraag en complexiteit zorg toeneemt, wordt de inzet en gebruik van technologie steeds belangrijker. De medische technologische ontwikkelingen zijn dan ook van groot belang voor Ambulancezorg Groningen. Health Hub Roden en Ambulancezorg Groningen werken daarom samen in de vorm van een R&D partnership.

Een mooie inspiratiebron voor dit project is de ambulance die sinds november 2019 in de doe- en beleefhal van Health Hub Roden staat. Deze ambulance staat in Roden om innovaties direct te kunnen toepassen. Studenten en ondernemers kunnen innovaties simuleren, demonstreren en ermee experimenteren. Bij de ontwikkeling van producten is altijd aandacht voor alle aspecten van positieve gezondheid (definitie Huber) en de focus ligt ook op de maatschappelijke en sociale impact. Daarnaast worden de uiteindelijke gebruikers actief betrokken in het ontwerp proces in de vorm van co-creatie. Centrale vraag van het project: ‘’Op welke wijze kan Ambulancezorg Groningen haar performance behouden en verbeteren in een omgeving van toenemende vraag en afnemende personele capaciteit? En hoe kan innovatieve technologie hierbij ondersteunen?’’

Voorbeeldprojecten
Dit project is in de opstartfase en er zullen nog vele deelprojecten volgen. Momenteel werken we aan diverse productinnovaties: 

  • AR-bril inzet binnen AmbulanceZorg Groningen en vervolgens de doorontwikkeling naar wijk-verpleegkundigen en wondzorg (Human Technology Hanzehogeschool) - Zie onderstaande film
  • Schoonmaken van de ambulance (Zorg & Welzijn Noorderpoort)
  • Beheer van materialen in een ambulancevoertuig zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren.
  • SOS Talisman digitaliseren
  • Brancard roller (Zorg & Human Technology Alfa-college)
  • Onderzoek naar mogelijkheden om het communiceren vanuit het achtercompartiment van een ambulance met de bestuurder, tijdens het rijden met spoed, te verbeteren. (afgerond)
  • Verkenning haalbaarheid om scherm van videolaryngoscoop te voorzien een 3D-toepassing.

Lijkt het je leuk om mee te werken aan dit project met Ambulancezorg Groningen? Heb je een nieuw idee? Neem dan contact op met Egbert Wiltens.
Status project: Opstartfase

Vergelijkbare projecten

Januari 2021 - Project Exoskelet
Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek
Sensor
ItoM Medical: Spierspanningsmeter
Student, Bedrijf, Onderzoek