Health Hub Roden gesloten voor bezoekers t/m 9 februari 2021. Meer..

Wat is het belang van Health Technology?

Definitie van de World Health Organization (WHO): 'Health Technology is the application of organized knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures, and systems developed to solve a health problem and improve quality of lives'.

Ontwikkelingen en vraagstukken in de maatschappelijke, medische en zorg domeinen vragen om meer inzet van health technology. Aanpassing van structuren, adoptie van technologie (door professionals én gebruikers) en voldoende innovatiecapaciteit binnen een organisatie zijn voorwaarden voor het succesvol implementeren van technologische oplossingen voor (gezondheids)problemen.

Aanleiding
Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken voor de ontwikkeling van technologische innovaties:

 • de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt én het aantal ouderen neemt toe;
 • de zorgvraag groeit en wordt complexer door o.a. langer thuis wonen van ouderen;
 • steeds meer zorgtaken worden belegd bij de 'burger' (familie);
 • het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de maatschappelijke, medische en zorg domeinen groeit;
 • specialistische zorg wordt steeds centraler georganiseerd;
 • veel (zorg)innovaties stranden op weg naar implementatie;
 • het innovatieve aanbod sluit nog onvoldoende aan bij de vraag uit de praktijk;
 • adoptie van technologische toepassingen door professionals en gebruikers is nog vaak een struikelblok.

Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken, mits het goed aansluit bij de vraag en op de juiste manier wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • technische hulpmiddelen
 • medische technologie
 • (telefoon)apps
 • domotica / robotica
 • electronisch patiëntendossiers
 • beeldschermzorg

Creaviteit, kennis en (praktijk)ervaring moeten hiervoor samenkomen. Dat gebeurt bij Health Hub Roden waar dagelijks studenten en bedrijven - samen met maatschappelijke, medische en zorginstellingen - werken aan veelbelovende projecten.